Pentru al 17-lea an consecutiv, Ministerul Educației și Cercetării anunță derularea programului Euro 200 pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare. Termenul limită pentru depunerea cererilor și documentelor necesare accesării programului Euro 200 este 17 aprilie 2020.

Beneficiarii acestui program sunt elevii și studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Studenții Universității din București pot accesa programul Euro 200 completând și transmițând cererea și actele doveditoare ale situației financiare prin e-mail la activitatistudentesti@unibuc.ro sau prin curierat la adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, etaj 3, cam. 313, Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești. Lista completă a documentelor care trebuie transmise poate fi accesată aici.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Programul Euro 200 se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. În cei 16 ani de aplicare a programului Euro 200, au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 320.000 de elevi şi studenţi.

Sursa: unibuc.ro