Având în vedere contextul actual creat de noul Coronavirus (COVID-19), studenții Universității din București vor putea beneficia de virarea bursei online, direct în contul personal.

Studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

  1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată aici ;
  2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au primit bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.