Depuneți-vă acum candidatura

Perioada de depunere a candidaturilor pentru perioada septembrie 2020 — ianuarie 2021 este deschisă de la 17 februariepână la 16 martie 2020 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului).

Stagii în cadrul Consiliului:

 • stagiile remunerate
 • stagiile neremunerate obligatorii
 • programul de acțiune pozitivă pentru stagiarii cu handicap (remunerat)

Stagii

Există, în fiecare an, aproximativ 100 de locuri disponibile pentru stagii remunerate, aproximativ 20 de locuri pentru stagii neremunerate obligatorii și până la 6 locuri remunerate pentru stagiari cu handicap.

La ce vă puteți aștepta de la stagiu?

Un stagiu la Secretariatul General al Consiliului (SGC) oferă:

 • experiență directă privind activitatea SGC
 • cunoștințe despre UE – înțelegerea proceselor și a politicilor instituțiilor UE
 • ocazia de a contribui la activitatea de zi cu zi a Consiliului
 • șansa de a lucra într-un mediu multicultural, multilingv și multietnic
 • posibilitatea de a vă împărtăși opiniile originale și cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor

Impresiile stagiarilor

Familiarizați-vă cu impresiile unor foști stagiari despre experiența lor la Consiliu.

În cadrul Consiliului există 4 tipuri de stagii. Puteți alege un stagiu care vă interesează:

Ce implică un stagiu?

În funcție de necesitățile serviciului, activitatea dumneavoastră de zi cu zi ar urma să fie, în general, echivalentă cu cea a funcționarilor aflați în posturi de administrator la începutul carierei, cum ar fi:

 • pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale
 • participarea la reuniunile grupurilor de pregătire ale Consiliului și ale Coreperului (Comitetul Reprezentanților Permanenți ai Guvernelor Statelor Membre ale UE)
 • efectuarea de cercetări în cadrul anumitor proiecte
 • traducerea de documente
 • întocmirea de documentații, redactarea de rapoarte

De asemenea, stagiarii vor fi invitați să participe la un program de studii care include vizite și conferințe în cadrul altor instituții ale UE de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Aflați mai multe despre detaliile referitoare la stagiu, atribuțiile implicate și domeniul în care veți putea lucra în cazul în care veți fi selectat:

Cine poate candida?

Cetățenia

La stagiile din cadrul SGC pot candida:

 • cetățeni ai UE
 • cetățeni ai țărilor candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE

Limbi

Candidații trebuie să aibă o foarte bună cunoaștere a cel puțin două limbi oficiale ale UE. Dat fiind că limbile engleză și franceză sunt utilizate pe scară largă pentru comunicarea internă în cadrul SGC, este necesară o bună cunoaștere a limbii engleze sau a limbii franceze (nivelul C*, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi).

Profiluri

În prezent, majoritatea candidaturilor sunt depuse de candidați cu calificări în drept, științe politice, relații internaționale, studii europene și economie.

SGC caută, totodată, stagiari cu calificări și în alte domenii, cum ar fi: traducere, resurse umane, comunicare, științele educației, informatică (platforme de colaborare), arhivistică și gestionarea documentelor, geniu civil, concepție grafică, multimedia, agricultură, inginerie biochimică, sănătate și siguranța alimentelor, gestionarea energiei, mediu, inginerie aerospațială.

Cine nu poate candida?

Nu sunt acceptate candidaturi din partea persoanelor care au beneficiat deja de orice tip de stagiu (remunerat sau neremunerat) sau care au fost angajate pe o perioadă mai lungă de 6 săptămâni în cadrul unei instituții, al unui organism, al unei agenții sau al unui oficiu a/al UE.

Procedura de reclamație

Ne străduim să oferim cele mai înalte standarde de serviciu.

Cu toate acestea, în cazul în care considerați că ați fost supus unei decizii administrative necorespunzătoare, aveți dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European. Vă atragem atenția că înainte ca Ombudsmanul să poată accepta o plângere din partea dumneavoastră, trebuie ca mai întâi să prezentați problema dumneavoastră Biroului pentru stagii.

Contact

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Biroul pentru stagii:

Telefon: +32 22813677

Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/general-secretariat/jobs/traineeships/