1. PROF. DR. VASILE ROMLUS BRÂNCOVEANU

23  ianuarie 2020 – ora 17,00  – Master EASAO – Etică aplicată și deontologie profesională;

28  ianuarie 2020 – ora 9,00  – Licență An II  – Modele ale democrației ;

29  ianuarie 2020 – ora 17,00  – Master I.A.F.C – Filosofia istoriei ;

3  februarie 2020 – ora 9,00  – Licență An I – Filosofia istoriei;

 1. PROF. DR. MIRCEA DUMITRU

27  ianuarie 2020 – ora 16,00  – Master Filosofie Analitică;

29  ianuarie 2020 – ora 15,00  – ERASMUS;

6  februarie 2020 – ora 10,00  – Anul II – studii de licență;

7  februarie 2020 – ora 12,00  – Anul III – studii de licență;

 1. CONF. DR. CRISTIAN IFTODE

23/24  ianuarie 2020 – ora 10,00  – Anul I – Introducere în etică;

 1. LECT. DR. EMILIAN MIHAILOV

5  februarie 2020 – ora 10,00  – Anul II –Teorii etice;

 1. PROF. DR. MIHAELA POP

27  ianuarie 2020 – ora 10,30  – Anul III – studii de licență;

 1. PROF. DR. VIOREL VIZUREANU

Anul II (Filosofie + Studii Europene) – studii de licență;

21  ianuarie 2020 – ora 8,00  – Examenul oral;

22  ianuarie 2020 – ora 9,00  – Examenul scris;

 1. CS1. DR. GHINARARU CĂTĂLIN

30  ianuarie 2020 – ora 17,00 (anul I)  – Master Philosophy, politics and economics;

 1. CONF. DR. SEBASTIAN GRAMA

4  februarie 2020 – ora 14,00  – Anul III – Modulul Filosofia Culturii;

 

 1. LECT. DR. CRISTINA POP

23  ianuarie 2020 – ora 16,00  – Anul III – studii de licență – Drept constituțional comparat;

7  februarie 2020 – ora ?  – Anul II – Teoria generală a dreptului;

 1. CONF. DR. RADU DUDĂU

Anul III –  studii de licență;

3  februarie 2020 – ora 9,30 – 10,30  – Examenul scris – Teoria relațiilor internaționale;

3  februarie 2020 – ora 10,30 – 13,30- Examenul oral– Globalizare și politică internațională;

An I – SDERI – Master

8  februarie 2020 – ora 9,30 – Examenul oral– Conflicte și probleme ale dezvoltării;

 1. PROF. DR. VIOREL CERNICA

29  ianuarie 2020 – ora 12,30  – Master I.C.I.F. (anul I) – Hermeneutica filosofică a culturii;

29  ianuarie 2020 – ora 11,00  – Licență An III  – Istoria filosofiei românești ;

 1. CONF. DR. GHEORGHE ȘTEFNOV

29  ianuarie 2020 – ora 10,00  – Licență An I (FIL.+SE.)  – Teoria argumentării ;

30  ianuarie 2020 – ora 10,00  – Master Analytic Philosopy (anul I) – Fundamental text in Philosophy I;