ÎNSCRIERI :  20-31 ianuarie 2020

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 6 februarie 2020, ora 10.00
 • SUSŢINERE DISERTAȚIE: 6 februarie 2020, ora 12.00

LicențăDisertație

ÎNSCRIERI :  20-31 ianuarie 2020

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 6 februarie 2020, ora 10.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@filosofie.unibuc.ro) Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 2. Copie carte identitate
 3. Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
 4. Fişă de lichidare: bibliotecă, social și contabilitate
 5. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 6. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 7. 2 fotografii (pentru diplomă)
 8. Dosar plic
 9. Lucrarea de licenţă  în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
 10. Rezumat
 11. Referatul profesorului coordinator
 12. Formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților. (Link-ul este unibuc.ro. )

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

ÎNSCRIERI :  20-31 ianuarie 2020

 • SUSŢINERE DISERTAȚIE: 6 februarie 2020, ora 12.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit): Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă
  – disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  – disertatiidezvoltare@ filosofie.unibuc.ro
  – disertatiieticaap@ filosofie.unibuc.ro
  – disertatiianalitica@ filosofie.unibuc.ro
  – disertatiicirculatieidei@ filosofie.unibuc.ro
  Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 2. Copie carte identitate
  Fişă de lichidare: bibliotecă, social şi contabilitate
 3. Certificat de naştere, în copie legalizată *
 4. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată *
 5. Diplomă licenţă, în copie legalizată *
 6. 2 fotografii
 7. Dosar plic
 8. Lucrarea de disertaţie  în format electronic şi pe suport de hârtie
 9. Rezumat
 10. Referatul  profesorului coordonator
 11. formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților (link-ul este absolventi.unibuc.ro. )

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, certificat de naștere).