Dragi studenți,

Comisia Electorală a Facultății de Filosofie adresează studenților din toate ciclurile de studiu invitația de a depune candidaturile pentru titlul de reprezentant de an, membru în Consiliul Facultății sau membru în Senatul Universității.

În urma primei sesiuni de alegeri studențești din luna octombrie, au rămas vacante patru posturi în Consiliul Facultății de Filosofie și un post în Senatul Universității din București. Este nevoie de organizarea unei noi sesiuni de alegeri deoarece candidații nu au obținut majoritatea voturilor alegătorilor prezenți în al doilea tur al alegerilor studențești din prima sesiune organizată, conform art. 14, alin. 6 al Regulamentului pentru alegerea studenților reprezentanți în structurile de conducere ale Universității din București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament-alegere-studenti-in-structurile-de-conducere-ale-UB.pdf

Studenții pot opta pentru candidarea în următoarele locuri:

  • Senatul Universității – un singur loc poate fi ocupat de un student de la orice nivel de studiu,
  • Consiliul Facultății – patru locuri pot fi ocupate de studenți de la orice nivel de studiu,
  • Reprezentant de an – un singur loc pentru doctorat, un loc pentru master anul II și un loc pentru licență anul II.

Informațiile necesare pentru a înregistra candidatura sunt numele, prenumele, grupa, anul, nivelul de studiu, și posturile pentru care se aplică. Pe lângă acestea, candidații trebuie să trimită în intervalul menționat două documente, unul de prezentare (o poză și o descriere de maxim 500 de cuvinte a candidatului) și unul în care atestă că își asumă pe proprie răspundere felul în care se prezintă în scris în fața Comisiei electorale și în fața studenților că nu încalcă condițiile prevăzute de Regulament și Carta Universității și care nu intră sub incidența prevederilor art.12 al OM 3666/2012. Precizăm că documentul pe proprie răspundere trebuie semnat, astfel încât Comisia recomandă scanarea documentului de către candidați cu tot cu semnătura acestora.

Modelul de declarație pe propria răspundere va fi trimis candidaților pentru completare și semnare după ce trimit celelalte informații pe adresa de email a Comisiei.

Comisia va înregistra candidaturile și, pe de o parte, va utiliza documentul de prezentare pentru campania electorală, iar pe de altă parte, va evalua documentele pe proprie răspundere ale studenților pentru a confirma că acestea sunt în concordanță cu principiile Metodologiei întocmite de Comisie și avizate de Consiliul actual al Facultății.
Calendarul pentru alegerea studenților reprezentanți pentru mandatul 2019-2020 este următorul: 

  • 5 – 9 noiembrie depunerea candidaților 
  • 10 – 12 noiembrie campania electorală
  • 13 – 18 noiembrie sesiune electorală

Componența Comisiei Electorale :
1. Andreea Neagu, reprezentant al ciclului de doctorat
2. Ana Stan, reprezentant al ciclului de licență
3. Maria Grecu, reprezentant al ciclului de masterat
4. Irina Bănoiu, reprezentant al Asociației Studențești „Philos” – preşedintele Comisiei Electorale
5. Alexandra Gheorghe, reprezentant al Asociației „Philos”

 

Sursa: https://philosub.wordpress.com/2019/11/05/calendar-alegeri-studentesti/?fbclid=IwAR2GISiXJLuvFhbqViZsFz1QdSL87o98CeCRmsun5ilfC5hNDViha6zYCa8