Studenţii din anul III studii de licenţă (an universitar 2019/2020) şi anul II master (an universitar 2019/2020)  sunt rugaţi să depună la secretariat  cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator pentru susținerea examenului de  licență  și disertație în perioada 02 – 20 decembrie 2019.