REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC VINERI, 27 SEPTEMBRIE 2019, ORA 09:00
ÎN AMFITEATRUL TITU MAIORESCU.
PREZENŢA SOLICITANŢILOR ESTE OBLIGATORIE (cu cartea de identitate).
NEPREZENTAREA LA DATA MENŢIONATĂ DUCE LA ANULAREA CERERII DE CAZARE ŞI LA PIERDEREA LOCULUI DIN CĂMIN.