Cererile şi dosarele (cazuri sociale) pentru cazare ale studenţilor din anii II-III licență şi anul II

master (anul universitar 2019/2020) vor fi depuse la secretariat până pe data de 13 septembrie 2019, orele 12:00.

Data cazării va fi anunţată în timp util