SESIUNEA IULIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:

 • 8-21 iulie 2019 – la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204
 • 1-21 iulie 2019 – online accesând următorul link (accesați formularul)

Program de înscrieri:

 • luni–vineri: 9.00 – 14.00
 • sâmbătă–duminică: 9.00 – 12.00
LocuriLocuri români de pretutindeniActe necesareAdmitereRezultate & precizări
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
 • 18 buget
 • 32 taxă (3500 RON/an)
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 3 buget
 • 47 taxă (3500 RON/an)
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 12 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
 • 12 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)
Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
 • 12 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)
Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics) (în limba engleză)
 • 12 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
 • 18 buget
 • 7 taxă (2000 EURO/an)
Management intercultural (în limba engleză)
 • 13 buget
 • 12 taxă (3500 RON/an)
Comunicare interculturală (în limba engleză)
 • 13 buget
 • 12 taxă (3500 RON/an)
 • 1 cu bursă
 • 2 la buget
 • SCRISOARE DE INTENŢIE (SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE)

În limba engleză pentru programele cu predare în limba engleză

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) * sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2019)

 • SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • Doar pentru candidaţii care au mai urmat sau urmează un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE

 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE*

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)

 • DOSAR PLIC

 • TAXA DE ADMITERE – 170 RON  (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 23 iulie 2019, ora 09.00

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului

Criterii de departajare pentru mediile egale:

 • media de la licenţă
 • media de promovare a anilor de studii de licență
În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie 2019 cifra de școlarizare de  la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată, în conformitate cu propriile lor opțiuni.

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2019 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în perioada

 • 24 – 26 iulie 2019
 • 29 – 31 iulie 2019
 • 26 – 29 august 2019

Pentru locurile la

BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2019

TAXĂ

 • confirmare taxă 500 lei (achitarea  sumei   se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu” sau  prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502)