Societatea Leibniz din România

 Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (C.C.I.I.F.)

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

organizează simpozionul național ,,Leibniz, Descartes și modernitatea europeană”

MotivațieProgram

Criza prin care trece Uniunea Europeană, la începutul secolului XXI, poate fi privită și în legătură cu bazele sale teoretice puse de marii filosofi din secolul al XVII-lea, dintre care Descartes și Leibniz joacă un rol principal. O parte din tensiunile, contradicțiile sau lipsa de toleranță din contemporaneitatea europeană ar putea fi bine ilustrate de dialogul dintre Leibniz și Descartes: Leibniz îi reproșează, de exemplu, marelui său contemporan erori în metafizică, dar și în fizică sau geometrie. Respingerii formelor substanțiale, ce a atras după sine condamnări din partea Bisericii Catolice, Leibniz îi opune un pietism tot mai bine fundamentat metafizic odată cu maturizarea gândirii sale filosofice.

Simultan apropiați, atunci când tratează despre rațiune, și simultan distanțați, mai ales în ceea ce privește aspectele teologice și politice, Leibniz și Descartes își pun amprenta în mod pregnant pe ceea ce este azi Uniunea Europeană. Studiul gândirii celor doi mari filosofi poate avea astfel marele merit că poate fi plin de învățăminte pentru noi toți.

Simpozionul ,,Leibniz, Descartes și modernitatea europeană” își propune să adune contribuții diverse, deschise tematic și istoric, cu privire la relația cu modernitatea europeană a celor doi fondatori ai raționalismului european.

 

Data simpozionului: vineri, 12 aprilie 2019

Loc: Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenței nr. 204, Sector 6; București

Contact: Adrian Niţă (adriannita2010@gmail.com), Viorel Vizureanu (vizureanu@yahoo.com)

Moderator: Adrian Niță (Institutul de Filosofie)

9:30 – 10:00 Alexandru Boboc (membru al Academiei Române), Monadologia și barocul muzical polifonic. Leibniz și Bach

10:00 – 10:30 Ion Vezeanu (Universitatea din Grenoble, Franța), Descartes, Leibniz și inteligența artificială

10:30 – 11:00 Constantin Stoenescu (Universitatea București), Modernitatea și proiectul limbajului perfect din punct de vedere logic

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 11:45 Oana Șerban (Universitatea din București), Despre idealul vieții bune și sursele exercițiilor spirituale în termenii revoluțiilor  științifice, de la Descartes la Leibniz

11.45 – 12:15 Ionuț Răduică (Universitatea din Craiova), Perspective fenomenologice de interpretare a expresiilor corporale

12:15 – 12:30 Pauză de cafea

12:30 – 13:00 Dragoș Popescu (Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru”), Descartes în monografii românești interbelice

13:00 – 13:30 Viorel Vizureanu (Universitatea din București), Descartes, politicul, modernitatea

13:30 – 14:00 Adrian Niță (Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru”), Leibniz și modernitatea europeană