Studenţii care nu vor achita taxa de școlarizare pentru sem. II (anul universitar 2018/2019)

pâna la data de 29 martie 2019 vor fi exmatriculați pentru neplata taxei de școlarizare