Burse semestrul II, a.u. 2018-2019Burse socialeProces verbal Comisie acordare burse - semestrul II, a.u. 2018-2019Burse a.u. 2018-2019 - completare sem II

STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE ORICE TIP DE BURSĂ TREBUIE SĂ ANEXEZE EXTRASUL DE CONT DE LA BANCA UNDE AU CARD SAU SĂ OPTEZE PENTRU RIDICAREA BURSEI DE LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII

BANII  NU SE VOR DA ÎN NUMERAR LA FACULTATE

STUDENȚII PE LOCURILE CU TAXĂ TREBUIE SĂ DEPUNĂ ADEVERINȚĂ DE LA PRIMA FACULTATATE, DIN CARE  SĂ REIASĂ DACĂ BENEFICIAT SAU BENEFICIAZĂ DE ORICE TIP DE BURSĂ ȘI PERIOADA DE ACORDARE

Studenţii care solicită burse sociale trebuie să prezinte până la data de 25 februarie a.c., ora 10,00 adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare pe ultimile trei luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019).

Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să  cuprindă:

 1. Salarii nete totaleAdeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019) de la locul de muncă al părinţilor  (dacă părinţii sunt salariaţi)
 2. Copie buletin
 3. PensiiCupoane de pensie pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019) (dacă părinţii sunt pensionari)
 4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)adeverinţe de la şcoală, liceu sau facultate, după caz. Dacă fraţii/surorile sunt bursieri, sunt necesare adeverinţe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei.
 5. Alte ajutoare de stat adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2018, ianuarie 2019) (dacă este cazul)
 6. Certificate de naştere şi adeverinţe  de la fraţi /surori (până la 18 ani) aflaţi în îngrijirea părinţilor.
 7. Certificat fiscal (de la Administraţia Financiară) din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din închiriere spaţii proprii sau din activităţi comerciale.
 8. Certificat de la Primărie din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din agricultură.
 9. Alte venituri (dacă este cazul).
 10. Declaraţie notarială a solicitantului și a altor membri ai familiei din care să rezulte că nu realizează niciun fel de venit.  
 11. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri în acest caz, cererile vor fi însoţite de acte doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, adeverinţe de plasament familial etc).
 12. Studenţii bolnavi de tbc care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu hiv sau bolnavi de  sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular în baza certificatului medical eliberat de un medic specialist, vizat  de medicul de familie al studentului. In certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli .
 13. Cerere tip (se va ridica de la secretariat).

Notă:

 • Valoarea salariului minim brut pe economie este de 1900 lei pentru lunile noiembrie, decembrie 2018;
 • Valoarea salariului minim brut pe economie este de 2080 lei pentru luna ianuarie 2019