Institutul de Studii Sud-Est Europene organizează începând de vineri 15 martie a.c. cursuri de limba  arabă, predate de dna. Ioana Feodorov, CS I, Doctor abilitat în Filologie arabă. Cursurile, cu durata de 2 ore, vor avea loc o dată pe săptămână la sediul Institutului de Studii Sud-Est Europene din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp B, et. 4, sect. 5, în ziua și la ora care urmează să fie stabilite de comun acord între profesor și cursanți. Cursul are ca scop achiziția de către studenți a abilităților de citire și scriere a limbii arabe clasice și a variantei specifice literaturii arabe creștine, în vederea accesului direct la manuscrisele arabe medievale. El se adresează cercetătorilor din domeniile umaniste (filologie, teologie, istorie, arte), colegi din Institutul nostru și din alte Institute ale Academiei, precum și doctoranzilor, masteranzilor și studenților din Facultățile Universității București. Locurile sunt limitate. Cei interesați sunt rugați să comunice acest lucru înainte de 11 martie, printr-un email trimis la adresa Institutului (issee@acadsudest.ro) și dnei. Feodorov, la adresa: ioanafeodorov85@gmail.com, precizând motivația interesului lor pentru limba arabă.

Înscrierile se vor face la prima întâlnire.