Criterii de eligibilitate şi selecţie:

  • calitatea de cadru didactic al UB (angajat cu contract de muncă în UB pentru activități de predare),
  • prezentarea unui Curriculum Vitae,
  • prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate,
  • participarea la activități în Programul ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, participare la selecția studenților).
  • importanța conexiunii dintre Facultatea de Filosofie și departamentul (profesorii) din universitatea gazda.

Candidaţii trebuie să depună la Secretariat, până în data de vineri, 15 februarie 2019, ora 12, un dosar conținând următoarele elemente:

  • un Curriculum Vitae,
  • un plan de predare provizoriu pentru universitatea aleasă din lista destinațiilor și perioada estimată a mobilității (1 pagină),
  • o fotocopie după cartea de identitate.

Luni, 18 februarie 2019, începând cu ora 10, va avea loc interviul în urma căruia vor fi selectați titularii de grant. După afişarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultăţii contestaţii, în termen de 24 de ore.

Deplasările pot avea loc cel târziu până la data de 30 iulie 2019.

Pentru informații suplimentare, consultați adresa oficială primită din partea Departamentului Relații Internaționale.(Informatii mobilitati biroul Erasmus)

Adresa oficială (adresa oficiala) şi lista destinaţiilor valabile (Lista Destinatii Cadre didactice) pentru anul universitar 2018-2019 pot fi consultate aici.

 

Responsabil ERASMUS,
Lect. dr. Laurențiu Gheorghe