În atenția studenților bursieri în anul universitar 2018-2019

  1. În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8:Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2019 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019;
  2. Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2018/2019 și care îndeplinesc condițiile menționate la punctul 1) (vor promova examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2019 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii).