ÎNSCRIERI :  21-28 ianuarie 2019

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 4 februarie 2019, ora 10.00
 • SUSŢINERE DISERTAȚIE: 4 februarie 2019, ora 12.00

Pentru programul Open Mind : 4 februarie 2019, ora 14.00


LicențăDisertație

ÎNSCRIERI :  21-28 ianuarie 2019

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 4 februarie 2019, ora 10.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@ub-filosofie.ro)
 2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Copie carte identitate
 4. Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă, social și contabilitate
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 8. 2 fotografii (pentru diplomă)
 9. Dosar plic
 10. Lucrarea de licenţă în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
 11. Rezumat
 12. Referatul profesorului coordonator.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

ÎNSCRIERI :  21-28 ianuarie 2019

 • SUSŢINERE DISERTAȚIE: 4 februarie 2019, ora 12.00

Pentru programul Open Mind : 4 februarie 2019, ora 14.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit)
 2. Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă :disertatiistudiieur@ub-filosofie.rodisertatiidezvoltare@ub-filosofie.rodisertatiieticaap@ub-filosofie.rodisertatiianalitica@ub-filosofie.rodisertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro
 3. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 4. Copie carte identitate
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă, social şi contabilitate
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 8. Diplomă licenţă, în copie legalizată*
 9. 2 fotografii
 10. Dosar plic
 11. Lucrarea de disertaţie  în format electronic şi pe suport de hârtie
 12. Rezumat
 13. Referatul profesorului coordonator

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat, diploma de licență și certificatul  de naștere).