Redistribuirea locurilor rămase libere

Redistribuirea în cămine va avea loc în data de 5 octombrie 2018, ora 10.00, în amf. Mircea Florian, prezenţa fiind obligatorie.

Neprezentarea la data menţionată duce la anularea cererii de cazare şi a pierderii locului de cămin

Cererile se depun în perioada 2-5 octombrie 2018 – până la ora 9.00 la secretariatul Facultății de Filosofie.