CONFERINȚA ȘCOLII DOCTORALE DE FILOSOFIE

Apel la contribuţii

Diversitatea temelor, tehnicilor şi modelelor de filosofare este o caracteristică a cercetării doctorale actuale. Pe acest fond, este necesară însă şi sistematizarea domenială a activităţii filosofice. Teoria cunoaşterii, filosofia şi istoria ştiinţei, istoria filosofiei şi filosofia culturii, a valorilor, a religiei, estetica, etica, filosofia politică, antropologia filosofică sunt domenii reprezentate în structura activităţilor de cercetare din şcoala noastră doctorală. Prezentarea unor rezultate semnificative obţinute în aceste activităţi este un moment important pentru fiecare doctorand şi, totodată, pentru comunitatea academică din facultatea noastră.

Ne propunem, la această conferinţă, să ilustrăm preocupările şi interesele de cercetare ale doctoranzilor în filosofie, dar şi rezultatele obţinute şi recunoaşterea naţională şi internaţională a acestora.

Sunt invitaţi să participe cu lucrări – referate, schiţe tematice, proiecte de lucru pe anumite subiecte, propuneri metodologice inedite, discursuri pe teme prezente în medii filosofice diverse etc. – studenţii şcolii noastre doctorale, precum şi cei ai şcolilor doctorale de filosofie din alte universităţi şi ai altor şcoli doctorale din domeniul umanistic. Sunt invitaţi să participe, de asemenea, studenţi de la master şi de la licenţă, cercetători, cadre didactice.

Încercăm astfel să scoatem în evidenţă, pe de o parte, semnificaţia universal-filosofică a temelor, tehnicilor şi modelelor de filosofare asumate prin proiecte de cercetare în spaţiul academic românesc şi, pe de alta, rostul istoric al acestora în contextul nostru cultural, la o sută de ani de la Marea Unire.

Data desfășurării: 07.12.2018

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

Condiții de participare

Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 31 octombrie 2018, titlul lucrării, un rezumat de cel mult 300 de cuvinte şi un scurt CV, la adresa de email: cernica.scoaladoctorala@filosofie.unibuc.ro . Programul simpozionului va fi definitivat până la data de 20 noiembrie 2018 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: filosofie.unibuc.ro

Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului, vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată.

Comitetul de organizare

 • Prof. univ. dr. Viorel Cernica
 • Prof. univ. dr. Mihaela Pop
 • Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • Conf. univ. dr. Bogdan Mincă
 • Drd. Oana Şerban
 • Drd. Maria Racman
 • Drd. Gabriela Florea

Comitetul ştiinţific

 • Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
 • Prof. univ. dr. Mircea Dumitru
 • Prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu
 • Prof. univ. dr. Valentin Mureşan
 • Prof. univ. dr. Laurenţiu Staicu
 • Prof. univ. dr. Savu Totu