SESIUNEA IULIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 09 – 22 23 iulie 2018

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Luni-Vineri: 9.00-14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00-12.00

LocuriActe necesareAdmitereAdmitere români de pretutindeniRezultate & precizăriSituația după confirmări
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
 • 18 buget
 • 32 taxă (3500 RON/an)
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 3 buget
 • 47 taxă (3500 RON/an)
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
 • 11 buget
 • 39 taxă (3500 RON/an)
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
 • 12 buget
 • 38 taxă (3500 RON/an)
Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
 • 10 buget
 • 40 taxă (3500 RON/an)
Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics) (în limba engleză)
 • 11 buget
 • 39 taxă (3500 RON/an)
Open mind (program masteral în ştiinţe cognitive) (în limba engleză)
 • 4 buget
 • 46 taxă (3500 RON/an)

Programe de master organizate de Catedra UNESCO

Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
 • 18 buget
 • 7 taxă (2000 EUR / an)
Management intercultural (în limba engleză)
 • 12 buget
 • 13 taxă (3500 RON/an)
Comunicare interculturală (în limba engleză)
 • 12 buget
 • 13 taxă (3500 RON/an)
 • SCRISOARE DE INTENŢIE (SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE)

 • CERERE ȘI DECLARAȚIE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) *

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) * sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2018)

 • Doar pentru candidaţii care au mai urmat sau urmează un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE

 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE*

 • COPIE CARTE DE IDENTITATE

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)

 • DOSAR PLIC

 • TAXA DE ADMITERE – 150 RON  (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 25 iulie 2018, ora 9.00 pentru toate programele de master, cu excepția programului Open Mind – 26 iulie 2018, ora 9.00 și a programelor organizate de Catedra UNESCO – 25 și 26 iulie 2018.

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului

Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

Facultatea de Filosofie scoate la concurs 2 locuri pentru românii de pretutindeni:

 • 1 loc cu bursă, fără plata taxelor de școlarizare
 • 1 loc fără bursă, fără plata taxelor de școlarizare

Admiterea se realizează pe locurile special alocate de facultăți pentru românii de pretutindeni, în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

Precizări:

 • Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, conform prevederilor legale în vigoare;
 • în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4107 din 06.07.2018, românii de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini a candidaților la bursele oferite de statul român;
 • studiile se vor desfășura exclusiv în limba română.
În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie cifra de școlarizare de  la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată, în conformitate cu propriile lor opțiuni.

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii

buget & taxă

– Filosofie analitică

buget & taxă

– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

buget & taxă

– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

buget & taxă

– Filosofie, Politică și Economie (PPE)

buget & taxă

– Open mind (program masteral în ştiinţe cognitive)

buget, taxă & respinși

– Comunicare Interculturală (MIC)

buget & taxă

– Management Intercultural (MIM)

buget, taxă & respinși

– Administrarea Afacerilor (MBA)

buget, taxă & respinși

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2018 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în perioadele

 • 26-31 iulie 2018
 • 29-31 august 2018

BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2018

TAXĂ

 • taxă de confirmare în valoare de 500 lei (achitarea  sumei  se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti, B-dul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sau în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu master”

Liste comune pentru toate programele de master