SESIUNEA IULIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 09 – 22 23 iulie 2018

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204

Luni-Vineri: 9.00-14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00-12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE (CHESTIONAR) NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

LocuriAdmitereActe necesareAdmitere români de pretutindeniRezultate & precizăriSituația după confirmări
 • 94 locuri la buget

 • 4 locuri la buget pentru absolvenții de licee situate în mediul rural *

 • 82 locuri cu taxă (3500 RON/an)

 • 8 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni

* Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1, 2, 3 candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)* sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE în original (sau copie legalizată)* (pentru promoţia iunie 2018)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* (pentru candidaţii licenţiaţi)
– ADEVERINȚĂ STUDENT (CU FORMA DE FINANȚARE) PENTRU CANDIDAȚII CARE MAI SUNT ÎNSCRIȘI ȘI LA ALTE FACULTĂȚI;
– CERTIFICAT DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ*
– CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE ÎN COPIE LEGALIZATĂ*
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 130 lei (se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/admitere.php).

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

– CHESTIONARUL DE ADMITERE (completat)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Facultatea de Filosofie scoate la concurs 8 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni.

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENȚĂ 2018

 • Perioada transmiterii dosarelor: 06.07.- 20.07.2018, la adresa de e-mail crid-etnici@unibuc.ro
 • Selecția dosarelor: 23- 25.07.2018
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 26.07.2018
 • Contestații: 26.07.2018
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27.07.2018
 • Confirmarea locurilor: 27-29.07.2018, conform Anexei 4
 • Redistribuirea locurilor neocupate: 30-31.07.2018
 • Confirmarea locurilor: 01-03.08.2018
 • Afișarea rezultatelor finale: 06.08.2018

Pentru informații suplimetare referitoare la procedura de admitere, conținutul dosarului etc accesați http://admitere.unibuc.ro/licenta/etnici-romani-licenta/

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Liste pe specializări

– modulul Filosofie

– modulul Filosofie – Studii europene

Precizări importante

În atenția tuturor candidaților admiși

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

 • Studenţii de la modulul Studii Europene – Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;
 • Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie  Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi  Filosofia Culturii – Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă. 
În atenția candidaților admiși la buget
 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în perioada 26 – 31 iulie 2018 (ora 12:00).
 • Cei care nu depun Diploma de Bacalaureat în original, în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 29 – 31 august 2018 (ora 12:00).
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.
În atenția candidaților admiși la taxă

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 26 -31 iulie 2018 (ora 12:00) următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu licență”.
 • Copie legalizată* după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).
 • Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxă până pe 31 iulie 2018, pot face acest lucru şi în perioada 29 – 31 august 2018, ora 12,00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în original de către cei declaraţi admişi) acestea vor fi ocupate, în perioada 29-31 august 2018, de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

 1. vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;
 2. fiecare loc va fi confirmat prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioadele : 26-31 iulie 2018 sau 29-31 august 2018;
 3. candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 31 august 2018, exprimându-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2018.

*Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 31.08.2018, ora 12,00 

 • Diploma de Bacalaureat în original.
 • Taxa de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau online în contul RO11RNCB0076010452620304 (Banca BCR Sector 5). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu licență”.
 • Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se ridică de la secretariat).

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

Liste pe specializări

modulul Filosofie
buget
taxă
taxă Republica Moldova

modulul Filosofie – Studii europene
buget
taxă