ÎNSCRIERI :  5-6 septembrie 2018

 • SUSŢINERE LICENȚĂ: 7 septembrie 2018, ora 10.00
 • SUSŢINERE DISERTAȚIE: 7 septembrie 2018, ora 11.00
LicențăDisertație

ÎNSCRIERI :  5-6 septembrie 2018

SUSŢINERE LICENȚĂ: 7 septembrie 2018, ora 10.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@ub-filosofie.ro)
 2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Copie carte identitate
 4. Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă (social și contabilitate pentru seriile vechi)
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 8. 2 fotografii (pentru diplomă)
 9. Dosar plic
 10. Lucrarea de licenţă  în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
 11. Rezumat
 12. Referatul profesorului coordonator.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

ÎNSCRIERI : 5-6 septembrie 2018

SUSŢINERE DISERTAȚIE: 7 septembrie 2018, ora 11.00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit)
 1. Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă :

disertatiistudiieur@ub-filosofie.ro

disertatiidezvoltare@ub-filosofie.ro

disertatiieticaap@ub-filosofie.ro

disertatiianalitica@ub-filosofie.ro

disertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro

 1. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 2. Copie carte identitate
 3. Fişă de lichidare: bibliotecă, ( bibliotecă, social şi contabilitate pentru promoțiile mai vechi)
 4. Certificat de naştere, în copie legalizată*
 5. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată*
 6. Diplomă licenţă, în copie legalizată*
 7. 2 fotografii
 8. Dosar plic
 9. Lucrarea de disertaţie  în format electronic şi pe suport de hârtie
 10. Rezumat
 11. Referatul profesorului coordonator

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).