Etica și predarea ei în

învățământul preuniversitar

Conferința Națională a Profesorilor de Filosofie

București, 26 -27 octombrie 2018

 

Perioada înscrierilor pentru toate activitățile din cadrul CNPF-2018 a fost prelungită până la 10 octombrie 2018

Virtuțile formative ale filosofiei sunt redescoperite în zilele noastre. Menirea filosofiei în școli, la diferite vârste și ca parte în diverse educații, nu  este să formeze viitori filosofi, ci să ajute la îmbunătățirea abilităților de gândire, să contribuie la dezvoltarea morală a tinerilor.

Potrivit programelor școlare actuale, problematica morală nu se studiază doar în ultimul an de liceu, ca parte a filosofiei, ci se regăsește, atât la nivelul competențelor specifice, cât și al conținuturilor propuse, și în școala primară, în cadrul educației civice, și în gimnaziu, educația socială fiind axată preponderent pe chestiuni de morală. În plus, educația religioasă, practicată în toate ciclurile învățământului preuniversitar, include numeroase subiecte etice. Iar în literatură, istorie și chiar în științe apar frecvent probleme de etică. Cu toate acestea, legătura dintre civic și social, pe de o parte, și filosofie, pe de altă parte, constituie un subiect nefamiliar și oarecum esoteric în învățământul primar și gimnazial, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, absolvenții facultăților de filosofie predând, de regulă, doar logică și filosofie, și numai întâmplător educație socială sau civică.

Conferința Națională a Profesorilor de Filosofie din 26-27 octombrie – „Etica și predarea ei în învățământul preuniversitar” – are drept scop realizarea unui schimb de bune practici și experiențe în abordarea problemelor etice în diferite contexte ale predării/învățării (filosofic, civic, social etc.) în ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Organizator:

 • Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității din București

Parteneri:

 • Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara
 • Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Interreligioase, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • EduȘcoală – Inspirație în educație!
ProgramApel la contribuțiiComitetul științific Comitetul de organizareCând se fac înscrierile?Cum se fac înscrierile?LocațieCum se ajunge la sediul Facultăţii de Filosofie?Precizări

Conferința Națională a Profesorilor de Filosofie din 26-27 octombrie 2018 (CNPF-2018) este în principal Conferința profesorilor cu licență în filosofie care predau Logică, argumentare și comunicare și Filosofie, în colegii și licee, sau Educație socială și Cultură civică, în școli gimnaziale. Dar evenimentul constituie o excelentă ocazie de informare și schimb de experiență și pentru profesorii care predau în general discipline socio-umane, dar au finalizat studii nefilosofice (sociologie, psihologie, economie, științe politice, drept, istorie), precum și pentru personalul didactic din grădinițe și școli primare, unde regăsim mai multe discipline cu conținut moral: Educație civică, Educație pentru societate sau Filosofie pentru copii. Ne-am bucura dacă la Conferință ar participa și profesori de religie, literatură, științe, educație artistică, educație fizică, programele școlare ale acestor discipline conținând numeroase subiecte cu caracter etic.

Sunt invitați să ni se alăture în acest dialog și studenții care se pregătesc să devină profesori de filosofie, chiar dacă unii dintre ei nu au încă nicio experiență de predare.

Conferința va include ca forme de activitate: sesiuni în plen, sesiuni tematice și workshop-uri. Fiecare profesor se poate înscrie la CNPF-2018 cu câte o prezentare, care nu va depăși 15 minute, pentru una din următoarele secțiuni tematice (sugestiile privind și alte secțiuni tematice sunt binevenite):

 • Metode și modele de predare a eticii la diferite vârste
 • Predarea eticii în cadrul educației sociale (gimnaziu)
 • Predarea eticii în cadrul educației civice (școala primară)
 • Predarea eticii în cadrul educației religioase
 • Predarea eticii în cadrul educațiilor speciale (elevi cu nevoi speciale)
 • Predarea bioeticii în gimnaziu și liceu
 • Etica în curriculum (literatură, istorie, științe, educație artistică, sport)
 • Importanța ludicului în predarea eticii
 • Activități extra-curriculare pe teme etice
 • Etica predării
 • Etică și deontologie educațională
 • Etica managementului școlar

De asemenea, fiecare profesor se poate înscrie la unul din workshop-urile Conferinței; poate asista, însă, la mai multe workshop-uri. Pentru CNPF-2018, organizatorii propun patru workshop-uri:

 • Predarea eticii și gândirea critică (moderator: Emilian Mihailov)
 • Predarea eticii prin dileme (moderatori: Emanuel Socaciu, Emilian Mihailov)
 • Predarea eticii și lumea virtuală (moderatori: Constantin Vică, Cristina Voinea)
 • Predarea eticii prin metodele Filosofiei pentru copii (moderatori: Mihaela Frunză, Marin Bălan)

Valentin Mureșan (coordonator), Universitatea din Bucureşti

Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Romulus Brâncoveanu, Universitatea din Bucureşti

Gheorghe Clitan, Universitatea de Vest din Timișoara

Ion Copoeru, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ciprian Fartușnic, Institutul de Științe ale Educației

Mihaela Frunză, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Sandu Frunză, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Claudiu Mesaroș, Universitatea de Vest din Timișoara

Emilian Mihailov, Universitatea din Bucureşti

Bogdan Olaru, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi

Emanuel Socaciu, Universitatea din Bucureşti

Eugen Stoica, Ministerul Educației Naționale

Constantin Vică, Universitatea din Bucureşti

Constantin Stoenescu (coordonator), Universitatea din Bucureşti

Anda Barbu, Colegiul Național „Ion Creangă” București

Marin Bălan, Universitatea din București

Ștefan Bârzu, Universitatea din București

Valentin Ionescu, Colegiul Național „Cantemir-Vodă” București

Roxana Moisoiu, Colegiul German „Goethe” București

Dana Oprea, Colegiul Național „Emil Racoviță” București

Oana Șerban, Universitatea din București

Laura Știfter, Universitatea din București

Cristina Voinea, Universitatea din Bucureşti

Liliana Zaschievici, Colegiul Național „Mihai Viteazul” București

Lilian Ciachir, Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Intrereligioase

Marian Ungureanu, Universitatea din București

Înscrierile, pentru toate activitățile din cadrul CNPF-2018, se fac în perioada: 1 seprtembrie – 30 septembrie 2018 10 octombrie 2018

 • Se completează Formularul de înscriere (poate fi descărcat de aici) și se trimite prin email, ca document atașat, către persoana de contact: mb.filosofie@gmail.com
 • Cererile de înscriere ale profesorilor care doresc doar să asiste la activitățile CNPF-2018 vor fi examinate de Comitetului de organizare, criteriul de bază fiind afilierea la o unitate școlară din învățământul preuniversitar. Răspunsul de acceptare sau respingere va fi trimis prin email, în intervalul 1-5 octombrie 2018.
 • Cererile de înscriere pentru workshop vor fi examinate de Comitetul de organizare. Vor avea prioritate profesorii de filosofie afiliați care vor ocupa locurile disponibile în ordinea trimiterii cererilor de înscriere. Răspunsul de acceptare sau de respingere va fi dat de organizatori, prin email, în una-două zile de la primirea Formularului de înscriere. Profesori care nu au finalizat studii de licență filosofice vor fi repartizați pe locurile rămase neocupate la data 30 septembrie; vor primi răspunsul de acceptare sau de respingere prin email în intervalul 1-5 octombrie 2018.
 • Propunerile de prezentări vor fi examinate de Comitetul științific potrivit sistemului peer review – răspunsul de acceptare sau de respingere va fi trimis participanților prin email, în intervalul 5-10 octombrie 2018. Nu vor fi acceptate decât propunerile de prezentări ale căror subiecte corespund specificului conferinței: practici, metode, perspective de predare a eticii în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Nu se primesc contestații.

Activităţile din cadrul CNPF-2018 se vor desfăşura la Facultatea de Filosofie, Adresa: Spl. Independenţei 204

 • metrou – staţia Grozăveşti
 • tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1 (10), 11, 35
 • autobuz:

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

 • troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96
 • Această Conferință nu beneficiază de niciun fel de finanțare. Ca urmare, organizatorii nu preiau niciun fel de costuri ale participanților.
 • Nu se percepe taxă de participare.
 • Facultatea de Filosofie conferă profesorilor participanți diplome pentru contribuțiile în cadrul CNPF-2018. Un profesor este considerat participant, dacă s-a înscris și a fost prezent la activitățile Conferinței.
 • Afișarea Programului Conferinței: 15 octombrie 2018.

 

Director al Conferinței și persoană de contact:

Marin Bălan

E-mail: mb.filosofie@gmail.com