ANUL III LICENȚĂ ȘI II MASTERANII I, II LICENȚĂ ȘI ANUL I MASTER
prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 29.05.2018  ora 10,00
prof.dr. Viorel Vizureanu 29.05.2018,  ora 9,00  termen limită predare referate

30.05.2018   ora 8,00 – susținere referate examen scris

prof.dr. Laurenţiu Staicu
prof.dr. Gheorghe Vlăduţescu

prof.dr. Savu Totu

10.05.2018, ora 10,00

31.05.2018, ora 10,00

prof.dr. Adrian Paul Iliescu 30.05.2018 ora 13,00
prof.dr. Constantin Stoenescu 19.06.2018  ora 10,00
prof.dr. Ion Bănşoiu  
prof.dr. Mihaela Pop  
prof.dr. Mircea Dumitru 31.05.2018 ora 9,00
prof.dr. Valentin Mureşan  
prof.dr. Viorel Cernica  
prof.dr. Vasile Morar 9.05.2018  ora 16,00  examen master
prof.dr. Mircea Flonta  
prof.dr. Ilie Pârvu  
prof.dr. Alexandru Boboc  
conf.dr. Emanuel Socaciu Filosofia științelor umane 17.05.2018 ora 10.00 (FMP)
conf.dr. Gabriel Vacariu la facultate discutie referate deadline 1.06.2018 ora 16,00

4.06.20108  ora 12,00

conf.dr. Radu Dudău                    21.05.2018 ora 16,30
conf.dr. Sebastian Grama
conf.dr. Bogdan Mincă 25.05.2018
conf.dr. Cristian Iftode 21 .05.2018  ora 10.30
conf.dr. Dana Jalobeanu Anul II  FA restanțe , măriri de notă  31.05.2018  ora 12,00
conf.dr. Gheorghe Ştefanov 31.05.2018 ora 12,00
conf.dr. Sorin Costreie 05.06.2018 ora 12,00
conf.dr. Dorina Pătrunsu 29.05.2018
lect.dr. Marin Bălan
lect.dr. Cristina Pop  
lect.dr. Cătălin Cioabă 30.05.2018 ora 14,00
Lect.dr. Constantin Vică  
lect.dr. Ileana Dascălu  
lect.dr. Mirela Adascăliței 25.05.2018  ora 13.00
asist.dr. Emilian Mihailov 5.06.2018
asist.dr. Laurențiu Gheorghe  
prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu  
prof.dr. Viorel Vizureanu 4.06.2018 an II – Filosofie modernă – susținere referate

7.06.2018 – examen scris  ora 9.00

prof.dr. Laurenţiu Staicu 12 iunie 2018,   ora 11.00
prof.dr. Gheorghe Vlăduţescu

prof.dr. Savu Totu

      

27 .06. 2018  ora 9,00 Neoplatonism

27 – 28. 06. 2018 an I –  Filosofie greacă

prof.dr. Adrian Paul Iliescu 18.06.2018 ora 14,00 Filosofie socială și politică
prof.dr. Constantin Stoenescu 19.06.2018 ora 10,00 – Epistemologie (licență an I)

18.06.2018 ora 18,00 – Epistemology (master AP an I)

19.06.2018 ora 17,00 – Construcția logică a științei (master IFS an I)

prof.dr. Ion Bănşoiu  
prof.dr. Mihaela Pop  
prof.dr. Mircea Dumitru 20.06.2018  ora 10,00
prof.dr. Valentin Mureşan  
prof.dr. Viorel Cernica  
prof.dr. Vasile Morar  
prof.dr. Mircea Flonta  
prof.dr. Ilie Pârvu  
prof.dr. Alexandru Boboc  
conf.dr. Emanuel Socaciu  
conf.dr. Gabriel Vacariu  
conf.dr. Radu Dudău  
conf.dr. Sebastian Grama
conf.dr. Bogdan Mincă  
conf.dr. Cristian Iftode  
conf.dr. Dana Jalobeanu  
conf.dr. Gheorghe Ştefanov 20.06.2018 ora 12.00 – Teoria argumentării

20.06.2018 ora 14.00 – Introducere în filosofie

20.06.2018 ora 16.00 – Anscombe Intention (opținal master)

27.06.2018 ora 16.00 – Origins of Analytic Philosophy (master AP anul I)

conf.dr. Sorin Costreie 25.06.2018 ora 12,00 Filosofia limbajului
conf.dr. Dorina Pătrunsu  
lect.dr. Marin Bălan
lect.dr. Cristina Pop 31.05.2018  ora 17,00
lect.dr. Cătălin Cioabă  
Lect.dr. Constantin Vică  
lect.dr. Ileana Dascălu  
lect.dr. Mirela Adascăliței  
asist.dr. Emilian Mihailov  
asist.dr. Laurențiu Gheorghe