Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință (CDCTFS) care funcționează în cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, organizează întâlniri lunare consacrate prezentării şi dezbaterii unor teme de cercetare care vizează relaţia dintre teologie, filosofie şi ştiinţă.

Întâlnirea din luna aprilie a membrilor CDCTFS Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință va avea loc în ziua de miercuri, 25 aprilie, ora 18, la Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde lector univ. dr. Marin Bălan va susține prezentarea intitulată „Cultura străinului în cadrul tradițional de gândire filosofică și teologică”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CIIF) și Centrul pentru Studierea Raționalității și Credințelor (CSRC) din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București.

Dialogul va fi moderat de profesor univ. dr. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Cultura străinului în cadrul tradițional de gândire filosofică și teologică

Abstract

Mulți dintre noi ne îngrijim să oferim oaspeții sau vizitatorii noștri o primire prietenoasă și generoasă, fie în casele noastre, fie în hoteluri și restaurante. Ne-ar fi greu să negăm că suntem de acord să împărtășim ospitalitatea cu familia, cu rudele și cu prietenii mai degrabă decât cu străinii. În contextul globalizării, migrația cunoaște cote fără precedent, devenind unul din cele mai complexe fenomene pentru a cărui înțelgere sunt necesare ample cercetări interdisciplinare. S-a configurat deja un domeniu al studiilor de migrație și teoria migrației reunind experți în economie, științe politice, geografe, demografie, sociologie, psihologie, drept, istorie, antropologie, mediu. Lucrările importante privind studiul migrației neglijează încă perspectivele pe care pot oferi filosofia și teologia – cele două par să intre „din afară” pe teritoriul acestor studii, cu statut de „refugiați” sau de „străini”. În prezentarea mea voi arăta că atât filosofii greci și romani, cât și primii teologi creștini au vorbit nu despre o simplă primire a străinului, ci despre un mod, despre o înclinație de a fi atent cu celălalt, despre ascultare și învățare, prețuire și cinstire. Din scrierile Părinților Bisericii răzbate ideea că primește bine pe străin cel care anticipează prezența lui Dumnezeu în celălalt. Pe de o parte, cei care îl primeau pe străin aveau convingerea că identitatea creștină este înrădăcinată în celălalt. Oferind ospitalitate, ei își înțelegeau propria poziție marginală, condiția de cetățeni ai unei alte lumi, pelerini doar în cetatea sfântă. Pe de altă parte, ospitalitatea înseamnă recunoașterea străinului din fața lor nu ca simplu sărac, bolnav, orfan, văduvă, ci ca Hristos însuși, ceea ce face posibilă unirea cu Hristos.

Locație: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenței, nr. 204.