Facultatea de Filosofie || Societatea Leibniz din România || Societatea Română de Filosofie

 

PROGRAMUL COLOCVIULUI

Rațiune și credință

20 aprilie 2018

Facultatea de Filosofie

Universitatea din București

Splaiul Independenței, nr. 204, amf. Mircea Florian

 

 

Moderator: Adrian Niță (Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru”)

10:00 – 10:40 Ion Vezeanu (Universitatea din Grenoble, Franța), Leibniz: armonia universală a limbilor și informatica

10:40 – 11:20 Viorel Cernica (Universitatea din București), Conceptul de timp la Leibniz

11:20 – 11:40 Pauză de cafea

11:40 – 12:20 Viorel Vizureanu (Universitatea din București), Despre sistem la Leibniz. Pornind de la o observație a lui Martin Heidegger

12.20 – 13:00 Oana Șerban (Universitatea din București), ,,Dubla împlinire” a cogitoului monadologic ca model al subiectivității și individualității

13:00 – 13:20 Pauză de cafea

13:20 – 14:00 Alexandru Ștefănescu (Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”), Rațiune, credință, optimism – câteva considerații despre metafizica leibniziană târzie

14:00 – 14:40 Adrian Niță (Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru”), Conceptul de posibilitate în forma leibniziană a argumentului ontologic

 14:40 – 15:00 Pauză de cafea

15:00-15.40 Alexandru Boboc (membru al Academiei Române),  Dizertația metafizică în concepția raționaliștilor moderni

15.40-16.20 Wilhelm Dancă (membru coresp. al Academiei Române), Câteva observații despre existența lui Dumnezeu la Leibniz