Conferința națională de estetică și filosofia artei „Ion Ianoși”, ediția a VII-a

Emoții, imaginație și artă– Perspective clasice și recente

Mai 2018

Call for papers

Emoțiile ca stări afective au fost multă vreme evitate sau marginalizate în studiul filosofic și chiar estetic. Disputa clasică dintre raționalism și emotivism a pornit de la convingerea că dimensiuneaafectivă este impulsivă și trebuie supusă gândirii echilibrate, metodice, întemeiată pe judecata logică a indivizilor. Epocal, romanticii au deschis explorărilor moderne apetitul pentru studiul imaginației și al afectelor urmând unor gânditori precum David Hume sau Edmund Burke.

Psihanaliza și filosofia imaginarului din secolul XX au atras atenția asupra nevoii umane de fantezie și asupra universului imens al produselor imaginarului și al afectelor. În ultimele decenii, interesul pentru aceste componente ale psihismului uman a cuprins și filosofia analitică, cercetările de istorie culturală și mentalități, neuroștiințe, domenii care s-au adăugat celor deja tradiționale precum psihologia, științele educației sau științele medicale.

Estetica și teoria artelor pot să contribuie în mare măsură la explorarea acestor teme abordând  rolul emoțiilor în creația și receptarea artistică nu numai din perspectiva oferită de istoria  artei dar și prin intermediul contribuției artelor contemporane.

Vă invităm să găsim împreună răspunsuri la întrebări precum: De ce receptarea estetică presupune, în cele mai multe cazuri, prezența emoțiilor?Există tipuri de artă în care nu se apelează la conștiința emoțională? Ce tipuri de emoții există? Pot fi create opere în care sunt cultivate emoții negative? Sunt emoțiile artistice reale sau imaginare? Sunt ele un produs al gândirii sau al trupului și fiziologiei? Ce emoții au fost valorificate în anumite epoci culturale? Este posibilă stabilirea unei relații de dependență între o mișcare culturală și o dominantă emoțională anume?În ce măsură contribuie imaginația la generarea emoțiilor artistice?

Deadline

Conferința națională de estetică și filosofia culturii „Ion Ianoși” este dedicată atât studenților (masteranzi și doctoranzi) cât și cercetătorilor și cadrelor didactice ale căror domenii de interes sunt cele menționate sau învecinate acestora.

În tradiția acestui eveniment academic, suntem bucuroși să avem printre noi studenți,cercetători și cadre universitare din facultățile de arte, aducând laolaltă teoreticieni și practicieni din domeniul științelor umaniste pentru a expune multiplele aspecte inter- și trans-disciplinare ale temei pe care v-o propunem spre dezbatere pentru ediția din acest an.

Participanții sunt rugați să transmită contribuțiile constând într-un scurt abstract (300 cuvinte) și un scurt CV (cca 10-15 rânduri constând într-o succintă prezentare academică: afiliere, studii, principale arii de expertiză, contribuții semnificative în domeniul specializării / publicații/conferințe) la adresa cciif.fil.unibuc@filosofie.unibuc.ro, până la data de 15 martie 15 aprilie 2018.

Organizatori: Facultatea de Filosofie a Universității din București și Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice.

Comitet de organizare: Prof. Univ. Dr. Mihaela Pop, Drd. Oana Șerban, Dr. Rodica Ivan-Haintz.