În atenția studenților din
anul III licență și II master (2017/2018)

În sesiunea septembrie 2018 nu se
organizează susținere licență și
disertație master