Curs opțional ținut de Dana Jalobeanu și Cătălin Cioabă
Invitat permanent: Gabriel Liiceanu
joia, ora 16, sala Constantin Noica

Se poate oare „întrupa” un gând filosofic în materia literaturii? Căci știm că filosofia este adesea găzduită în operele literare de orice gen, cu precădere în roman și nuvelă.
Dar, foarte adesea, o regăsim pe ea însăși înveșmântată în varii haine literare, exersând genuri precum dialogul, fabula, utopia, mitul (și lista ar putea continua). Antichitatea folosește dialogul și fabula ca instrumente pedagogice și euristice, iar Renașterea redescoperă și rafinează aceste genuri literare, pe care le îmbogățește și – uneori – le teoretizează.
Ce implicații are acest lucru? Cum se poate rescrie istoria filosofiei dacă luăm în considerare „haina literară“ sub care ni se prezintă modernitatea? Și cum putem afla care sunt, în literatură, motivele, temele, conținuturile și sensurile care cer să fie interpretate filozofic?

https://sites.google.com/g.unibuc.ro/filosofiesiliteratura/pagina-de-pornire