Eventualele contestații pot fi depuse până vineri 23 februarie, ora 9.00.

Proces VerbalNOTĂ

Prin prezenta consemnăm că, în data de 23 februarie 2018, studenta Coman Bianca – Elena (anul I, licență) a depus o contestație la secretariatul Facultății de Filosofie.
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru alocarea burselor a respins contestația ca nefondată.