În sprijinul bunei organizări a alegerilor studențești din luna ianuarie

Joi, 18 ianuarie 2018, orele 16.00-18.00
Amfiteatrul Titu Maiorescu

WORKSHOP
„Metodologia alegerilor studențești”
Pot participa toți studenții interesați.

Lectori:
Asist. dr. Laurențiu Gheorghe
Lect. dr. Constantin Vică