Până la data de 30 octombrie 2017, toți studenții sunt rugați să se prezinte la secretariat pentru înscrierea în anul universitar 2017-2018. 

Conform Art. 8 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, înscrierea studentului se face în primele 30 de zile de la începerea anului universitar, la cererea acestuia. Studentul care nu va depune fișa de înscriere în anul universitar, la secretariatul facultății, în termenul stabilit, va fi exmatriculat.

  • Studenții din anul I vor completa și vor depune la secretariat  fișa de înscriere în an (1 exemplar) și contractul de studii (2 exemplare).

– Studenții cu vârsta de până în 26 de ani la data înmatricularii (1 octombrie 2017) vor primi legitimații pentru reducere și gratuitate pe transport.

– Studenții care ocupă locuri cu taxă vor primi carnetul de student și, după caz, legitimația numai după prezentarea chitanței / OP-ului care atestă plata taxei de studii pentru semestrul I.

  • Studenții din anii II și III vor completa și vor depune la secretariat  fișa de înscriere în an (1 exemplar). Studenții cu vârsta de până în 26 de ani (la 1 octombrie 2017) vor restitui, daca este posibil, vechile legitimații pentru a le fi eliberate legitimații noi pentru reducere și gratuitate pe transport.