Termenul limită pentru confirmarea locului ocupat în sesiunea iulie 2017: 31 august 2017, ora 12:00

LicențăMaster

În atenția candidaților admiși la buget

 • Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat  în originalla Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2017, ora 12:00.
 • Cei care nu depun  Diploma de Bacalaureat în original în termenul anunţat, o mai pot depune  şi în perioada 28 august – 31 august 2017, ora 12:00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

În atenția candidaților admiși la taxă

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2017 (ora 12:00) următoarele:

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei.

Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502

Pe chitanţă se va specifica

 • Numele complet: Nume de nastere, inițiala tatălui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plătește taxa
 • CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa
 • Specializarea la care a fost admis (ă) candidatul (a)
 • „Taxă de studiu pentru Facultatea de Filosofie”
 • Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).
 • Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxăpână pe 31 iulie 2017 pot face acest lucru şi in perioada 28 august – 31 august 2017, ora 12:00.
 • Cei care îşi retrag dosarul pierd locul  cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2017 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare, în zilele de 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28-31 august 2017.

BUGET

 • diploma de bacalaureat în original
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2017

TAXĂ

 • Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei.

Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept) sau prin OP în contul RO11 RNCB 0076 0104 5262 0304, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502

Pe chitanţă se va specifica

 • Numele complet: Nume de nastere, inițiala tatălui, (nume de casatorie), Prenume, al persoanei pentru care se plătește taxa
 • CNP-ul persoanei pentru care se plateste taxa
 • Specializarea la care a fost admis (ă) candidatul (a)
 • „Taxă de studiu pentru Facultatea de Filosofie”