Conferința internațională
Titu Maiorescu în cultura contemporană

24-25 Noiembrie 2017

Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice

Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează conferința Titu Maiorescu în cultura contemporană, comemorând astfel un secol de la moartea filosofului întemeietor de școală. Titu Maiorescu a inițiat spiritul critic în cultura română și a impus o direcție de creație filosofică și literară care și-a dovedit, în timp, valabilitatea. Cum ne raportăm astăzi la opera sa? Ce mai este acum „maiorescian” în cultura noastră? Ce semnificație au operele „maiorescienilor” pentru filosofie, raportat la modelele de filosofare și la practicile filosofice actuale? Mai poate fi urmat modelul critic maiorescian astăzi? Căutarea răspunsurilor la asemenea întrebări corespunde scopului principal al conferinței stabilit de organizatori: regândirea și reinterpretarea operei lui Titu Maiorescu din perspectiva situației culturale românești și europene actuale.

Sunt invitaţi să participe la conferință cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 25 octombrie 2017, titlul comunicării, un abstract de 250-300 de cuvinte şi un scurt CV, la adresa de email: conferinta.maiorescu@gmail.com.

Comitetul științific:

 • Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
 • Acad. Gheorghe Vlăduțescu
 • Prof. univ. dr. Constantin Aslam
 • Prof. univ. dr. Viorel Cernica
 • Conf. univ. dr. Cristian Iftode
 • CS. I dr. Dragoș Popescu
 • Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • Prof. univ. dr. Sabin Totu
 • Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Comitetul de organizare:

 • Drd. Remus Breazu
 • Drd. Alexandru Gabriel Buican
 • Asist. univ. drd. Cornel-Florin Moraru
 • Asist. univ. dr. Horia Pătrașcu
 • Drd. Oana Șerban
 • Drd. Dragoș Vadana

Programul conferinței va fi definitivat până la 10 noiembrie 2017 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: www.filosofie.unibuc.ro. Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea conferinței vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată.