Studenţii din anul II, modulul Filosofie, sunt rugaţi să depună cererea de modul pentru anul III (an universitar 2017/2018).
Vor fi trecute cele 3 module în ordinea preferinţelor până la data de 30 iunie 2017, la secretariat.
Studenţii care nu vor depune cererea vor fi repartizaţi din oficiu fără să se mai poată face vreo modificare.