La Editura Universității din București a apărut volumul Încercări de istoria filosofiei românești de Constantin Stoenescu care conține mai multe studii publicate de autor în ultimii ani în volume colective și reviste de specialitate.

Cuprins

Prefaţă
Introducere

1. Ce înseamnă a fi românesc în filosofie? Reflexivitatea identitară a filosofiei şi recursul la tema specificului naţional. Consideraţii pregătitoare

Titu Maiorescu

2. Teza formei fără fond şi contribuţia lui Titu Maiorescu la dezbaterea privind specificul naţional

Constantin Rădulescu-Motru

3. Conştiinţa oglindă, conştiinţă transcendentală şi personalismul energetic

Ion Petrovici

4. Ion Petrovici despre Henri Poincaré şi rolul presupoziţiilor filosofice în cercetarea ştiinţifică

Lucian Blaga

5. “Eon dogmatic”, “cuplu metodologic” şi teorie ştiinţifică
6. Critica făcută de Stăniloae teoriei lui Blaga despre cunoaşterea prin revelaţie

Nichifor CrainicLucian Blaga

7. Modul teandric şi relaţia dintre religie şi cultură la Nichifor Crainic

Mircea Vulcănescu

8. Conjuncturi şi fapte esenţiale. Mircea Vulcănescu, cronicar şi filosof al istoriei

Mircea Florian

9. Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea Florian

Tudor Vianu

10. Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei valorilor a lui Tudor Vianu

Constantin Noica

11. Devenirea ca procesualitate la Constantin Noica. Cum este posibilă ireversibilitatea în modelul logic al determinaţiilor
12. ”Cum e cu putinţă ceva nou” şi problema empirismului
13. “Omul suplimentar” şi maladia nelocuirii

Emil Cioran

14. Plictiseala ca exces metafizic şi căderea în aforism
15. Destin istoric şi profetism românesc în viziunea lui Emil Cioran. Metamorfozele unei critici severe

Abstracts