„Programul EURO 200” – pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Beneficiarii acestui program sunt studenții din cadrul Instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cu vârstă de pănă în 26 ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 150 RON pe membru de familie.

Deadline depunere cereri: 21 aprilie 2017

Pentru detalii consultați Adresa MEN nr. 27735/6.03.2017