Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Filosofie (The Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series), revista indexata in EBSCOhost, Philosopher’s Index with Full Text, ERIH Plus, a fost de curând inclusă în C.E.E.O.L. Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi site-ul oficial al revistei: http://annals.ub-filosofie.ro/ index.php/annals/index