Bursele ICUB pentru tineri cercetători – noi pachete de informații

Bursele pentru tineri cercetători – ICUB sunt burse rezidențiale postdoctorale de 3-12 luni destinate tinerilor cercetători performanți din toate domeniile de cercetare. Programul de burse este un program de perfecţionare pentru tinerii cercetători în cadru instituţionalizat.

Candidații la bursele pentru tineri cercetători trebuie să aibă deja titlul de doctor, obținut cu maximum 5 ani până la momentul depunerii aplicației, și să fi făcut deja dovada capacității de a lucra cu succes ca cercetători independenți. Bursele se adresează cu precădere candidaților care nu au deja un post permanent în cercetare sau în învățământul superior și presupun funcționarea, cu normă întreagă, în cadrul ICUB.

Nu pot candida pentru aceste burse persoane care au o relație contractuală de muncă cu Universitatea din București.

Candidații care au posturi permanente la alte instituții vor trebui să prezinte acordul instituției respective pentru perioada în care funcționează ca bursieri ICUB.

Noile pachete de informații pot fi consultate pe site-ul ICUB, la această adresă.