Conferinţă

Președinţia Consiliului UE – oportunităţi şi provocări
Dezvoltarea competențelor – rol esențial în corelarea educației cu nevoile
pieței muncii în România

Vineri, 25 noiembrie 2016
Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Amfiteatrul Titu Maiorescu
(Splaiul Independentei nr. 204)