SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3 – 14 SEPTEMBRIE 2016

Program de înscrieri:
Luni –  Vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă și Duminică: 9.00 – 12.00

LocuriActe necesareAdmitereRezultate & precizăriPrecizări cu privire la desfășurarea concursului de admitere Studii Universitare de MasterRecunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras licență & master)

 

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română): 8 buget / 25 taxă (3100 RON/an)
– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză): 11 buget / 35 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română): 16 buget / 24 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română): 11 buget / 18 taxă (3100 RON/an)
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 14 buget / 30 taxă (3100 RON/an)
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 10 buget / 38 taxă (3100 RON/an)
– Globalizare și diplomație culturală (în limba engleză): 50 taxă (6000 €/an)
– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză): 6 buget
– Management intercultural (în limba engleză): 13 buget / 5 taxă (3100 RON/an)
– Comunicare interculturală (în limba engleză): 10 buget

Număr locuri pentru candidații etnici români din afara granițelor:

  • 3 locuri cu bursă
  • 8 locuri CPNV

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată*)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată*) sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2016)

Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here 

– Doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (disponibilă aici sau la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)

2. Interviu:

  • 15 septembrie 2016, ora 10.00

– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română)

  • 15 septembrie 2016, ora 11.00

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)

  • 17 septembrie 2016

– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
– Management intercultural (în limba engleză)
– Comunicare interculturală (în limba engleză)

Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURILE DE LA BUGET & TAXĂ

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2016 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare, în zilele de 19-20 septembrie 2016, între orele 12,00-14,00 .

BUGET
– diploma de bacalaureat în original
– diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original pentru promoţia 2016

TAXĂ
– confirmare taxă – 500 lei
(achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.)