ÎNSCRIERI : 5 – 6 septembrie 2016
SUSŢINERE LICENȚĂ: 7 septembrie 2016, ora 9:00

Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@ub-filosofie.ro)
 2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Copie carte identitate
 4. Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
 5. Fişă de lichidare: bibliotecă
 6. Certificat de naştere, în copie legalizată
 7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată
 8. 2 fotografii
 9. Dosar plic
 10. Lucrarea de licenţă în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
 11. Rezumat