ADMITERE 2014

ADMITERE STUDII DE DOCTORAT

Rezultate admitere sesiunea Septembrie 2014

FILOSOFIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Locuri : 25 finanțate de la bugetul de stat, din care:

                      – 11 locuri cu bursă;

                      – 14 locuri fără bursă.

               – 25 locuri taxă.

CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

– ÎNSCRIERI LA DOCTORAT :         1 – 10 SEPTEMBRIE 2014

–  CONCURSUL DE ADMITERE :   15 – 19 SEPTEMBRIE 2014

–  DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR :
23 SEPTEMBRIE 2014

Program înscrieri:

– luni – vineri 9,00-14,00

– sâmbătă-duminică 9,00-12,00

Actele necesare admitere 2014(.pdf)

Tipuri de certificat competente lingvistice (.pdf)

Metodologie Admitere Doctorat sept. 2014 (.pdf)

Regulament scoala doctorala iulie 2013 (.docx)

Metodologia de admitere la doctorat , septembrie 2014

1)      Colocviul (concursul) de admitere la doctorat pe anul 2014 va fi organizat după următorul program:

–          Înscrierea: 1-10 septembrie, la sediul facultăţii de filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204.

–          Colocviul: în intervalul 15-19 septembrie (conform planificării conducătorului de doctorat care trebuie consultat în acest sens).

2)      Conform art. 32-33 din Codul studiilor universitare de doctorat, anunţarea numărului de locuri vacante, a felului în care se face selecţia candidaţilor, a formei şi conţinutului colocviului de admitere sunt prerogativa exclusivă a conducătorului de doctorat. Înmatricularea câştigătorilor se face cu avizul Consiliul Şcolii doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat.

Conducătorii de doctorat vor afişa până la data de 10 iulie numărul de locuri vacante şi direcţiile de cercetare pe care se pot înscrie candidaţii, pe site-ul Facultăţii de filosofie şi la avizierul facultăţii. Pentru amănunte privind condiţiile desfăşurării colocviului vă rugăm să contactaţi conducătorii de doctorat.

3)      Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

4)      Colocviul (concursul) de admitere constă de regulă în susţinerea de către candidat a unui proiect de cercetare care trebuie prezentat comisiei de admitere conform ghidului de mai jos:

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de filosofie                                                   Numele candidatului:

Şcoala doctorală                                                Numele conducătorului de doctorat:

Proiect de cercetare doctorală

al candidatului ….

Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spaţiile.

Titlul proiectului:

1)   Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului (prezentaţi principalele scopuri urmărite prin proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. Scopul acestor precizări e de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu).

2)   Fundalul cercetării (arătaţi cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se încadrează în preocupările conducătorului de doctorat).

3)   Cadrul teoretic (schiţă a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales).

4)   Metoda (prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetartea. Care sunt sursele de informare (teoretică şi empirică) şi dacă vă sunt accesibile).

5)   Diseminare (faceţi o schiţă a rezultatelor pe care le aşteptaţi: plan de diseminare: publicarea rezultatelor, articole, cărţi, mass media etc.)

6)   Planificare strategică a cercetării (faceţi un plan pe trei ani cu principalele tipuri de activităţi pe care vă propuneţi să le desfăşuraţi, data lor aproximativă, momentele organizatorice importante, perioade de studiu în străinătate, participarea la cursuri etc.). Acest plan se va regăsi şi în programul personal de activitate anexat la contract.

7)   Bibliografie parcursă şi orientativă.

5)      Conducătorul de doctorat poate cere candidaţilor să prezinte şi alte dovezi ale capacităţii lor de a urma programul doctoral, anume eseuri, teste orale de cunoştinţe, publicaţii etc., în una sau mai multe întâlniri. Colocviul va avea loc în faţa unei comisii formate din conducătorul de doctorat şi cel puţin 2 membri ai comisiilor de îndrumare cu care acesta conlucrează.

6)      Studiile doctorale se organizează în regim de „zi”, cu taxă sau bugetate, în funcţie de locurile alocate. Concursul pentru burse doctorale se va organiza ulterior în funcţie de numărul de burse alocate şi de cereri. Studenţii doctoranzi au dreptul la cazare în cămin în limita locurilor disponibile.

7)      Candidaţii vor lua din timp legătura cu conducătorul de doctorat pentru a afla detaliile concursului de admitere.

8)      Dosarul pentru inscriere trebuie să mai cuprindă:

–          diploma de bacalaureat, original sau copie legalizata

–          diploma de licenta + foaia matricola, original sau copie legalizata

–          diploma de masterat + foaia matricola, original sau copie legalizata

–          copie legalizata certificat de nastere

–          copie carte de identitate

–          certificat de casatorie, copie legalizata

–          adeverinta medicala

–          3 fotografii (tip buletin)

–          dosar plic

–          cerere de inscriere (de la secretariat)

–          taxa de admitere – 150 ron (se achita la secretariat)

–          certificat competenta lingvistica

Conducători de doctorat

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr. locuri vacante Direcţii tematice de cercetare Programare colocviu admitere
Prof.dr. Bănşoiu Nelu 4 Istoria filosofiei 19.09.2014
ora 10.00
Prof.dr. Boboc Alexandru 3 Filosofia culturii
Istoria filosofiei, Filosofie contemporana
19.09.2014
Ora 10,00
Prof.dr. Brâncoveanu Romulus 2 Filosofie socială şi politică 12.09.2014
Ora 12,00
Prof.dr. Dumitru Mircea 3 Logică, Filosofia limbajului, Filosofia minţii 16.09.2014
ora 10:00
Prof.dr. Flonta Mircea Filosofia ştiinţei şi a metafilosofiei
Prof.dr. Geană Gheorghiţă 2 Antropologia artei 16.09.2014
Ora 12,00
Prof.dr. Iliescu Adrian Paul 2 Individualism modern, Valori politice moderne (libertate, egalitate, dreptate, dreptate intergeneraţională, valori ecologice), Ideologii politice moderne (stânga modernă, marxismul, conservatorismul, liberalismul, ideologii contemporane)
Fundamentele filosofice ale ideologiilor contemporane
19.09.2014
Ora 12,00
Prof.dr. Morar Vasile 2 Etică , Estetică, Violenţă în istorie, Holocaust şi terorism
Filosofia culturii
19.09.2014
Ora 10,00
Prof.dr. Mureşan Valentin 4 Filosofie morală: Platon, Aristotel, Kant, Mill, Etică contemporană, Richard Hare
Bio – Moral Enhancement
19.09.2014
Ora 16,00
Prof.dr. Ilie Parvu 4 Filosofia ştiinţei (fizicii)
Kant: interpretări şi reconstrucţii contemporane
Ontologia structurală
19.09.2014
Ora 16,00
Prof.dr. Ţurlea Marin
Prof.dr. Vlăduţescu Gheorghe 3 Istoria filosofiei 19.09.2014
Ora 10,00
Pr.Prof.dr. Wilhelm Danca 3 Filosofia religiei, Filosofie medievala, Filosofie crestina 18 septembrie
ora 10,00

Fiecare conducător de doctorat va hotărî câte locuri dintre cele vacante scoate la concurs. Pentru a afla acest lucru, candidaţii sunt rugaţi să ia legătura din timp cu conducătorii de doctorat la care doresc să se înscrie.

Directorul Şcolii doctorale,

Prof. dr. Valentin Mureşan

Metodologie pentru constituirea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (PDF)