Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „ION IANOŞI”
pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători
ediţia a IV-a
CATEGORIA NOULUI
IMPACTUL ASUPRA ARTEI ȘI GÂNDIRII ESTETICE ÎN SECOLUL XX
București – 13 mai 2016

Conferința va fi urmată de Vernisajul
SELECȚIE PENTRU FILOSOFĂRI