Studenţii din anul II (modulul filosofie) sunt rugaţi să depună cererea de modul pentru anul III (vor fi trecute cele 3 module în ordinea preferinţelor) până la data de 15 iunie 2016, la secretariat.
Studenţii care nu vor depune cererea vor fi repartizaţi din oficiu.