SESIUNEA IULIE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 13 – 23 IULIE 2016

Program de înscrieri:
Luni – Joi: 9.00 – 16.00
Vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă: 9.00 – 12.00

LocuriActe necesareAdmitereRezultate & precizăriPrecizări cu privire la desfășurarea concursului de admitere Studii Universitare de MasterRecunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia ElveţianăMetodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni - a.u. 2016-2017 (Extras licență & master)

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română): 20 buget & 30 taxă (3100 RON/an)
– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză): 15 buget & 35 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română): 25 buget & 25 taxă (3100 RON/an)
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română): 12 buget & 18 taxă (3100 RON/an)
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 20 buget & 30 taxă (3100 RON/an)
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română): 16 buget & 34 taxă (3100 RON/an)
– Globalizare și diplomație culturală (în limba engleză): 50 taxă (6000 €/an)
– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză): 19 buget & 6 taxă (2000 €/an)
– Management intercultural (în limba engleză): 19 buget & 6 taxă (3100 RON/an)
– Comunicare interculturală (în limba engleză): 19 buget & 6 taxă (3100 RON/an)

Număr locuri pentru candidații etnici români din afara granițelor:

  • 3 locuri cu bursă
  • 8 locuri CPNV

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată*)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată*) sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2016)

Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here 

– Doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
– COPIE LEGALIZATĂ* CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (disponibilă aici sau la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu: 25 iulie 2016

Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

În cazul în care după sesiunea de admitere din luna septembrie cifra de școlarizare de la masterul pentru care candidații au optat inițial nu va fi atinsă, candidații declarați admiși la acel masterat vor fi repartizați la masteratele cu cifra de școlarizare realizată în conformitate cu propriile lor opțiuni.
– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii
buget
taxă

 

– Filosofie analitică / Istoria şi filosofia ştiinţei / Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

buget

 

– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

buget
taxă

 

– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

buget
absenți

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2016 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare, până pe data de 29 iulie 2016 sau în perioada 29 august – 1 septembrie 2016, ora 12.00

BUGET
– diploma de bacalaureat în original
– diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original (pentru promoţia iunie 2016)

TAXĂ
– confirmare taxă 500 lei (achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.)

Candidații admiși pe locurile cu taxă, având opțiune pentru locurile de la buget, sunt considerați în așteptare pentru locurile de la buget în funcție de succesiunea mediilor și a confirmării locului cu documentele necesare.