[threecol_two]

Calls for Papers

Conferința națională studențească

FILOSOFIE ŞI (POST)MODERNITATE: SUBIECT. INDIVID. PERSOANĂ

Ediţia a IV-a, 30 mai 2016

[/threecol_two]

[threecol_one_last]

Extended deadline: vineri, 13 mai 2016

Comunicarea rezultatelor selecţiei și afișarea programului vor avea loc în data de 16 mai 2016.

[/threecol_one_last]

Reprezentând un conținut specific atât filosofiei continentale cât şi celei analitice, problema subiectului ca expresie a identității umane constituie, în gândirea contemporană, o temă comună de reflecție a tradițiilor moderne și postmoderne. În încercarea de a situa modernitatea şi postmodernitatea nu doar în contrapartidă, ci şi într-o presupusă şi justificată continuitate, aşa-numita filosofie a subiectului reprezintă o sursă a acestei interpretări. Subiectul este însuşi motivul pentru care provocarea modernă, anunţată în întrebarea kantiană „ce este omul?” este substituită cu cea foucauldiană, „cine suntem?”, ca formă a renunţării la tradiţia iluministă a unui ideal al naturii şi raţiunii umane, şi instituire a subiectului ca produs al puterii. Urmând această scurtă „cartografiere” a accepţiunilor noţiunii de subiect, se constată că modernitatea se preocupă simptomal de felul în care rolurile subiectivităţii şi ale individualităţii se acomodează, parafrazându-l pe Renaut. Care sunt sensurile „modernităţii”, ca metafizică a subiectivităţii şi instituire a omului ca sub-jectum, deci ca putere fondatoare a adevărului, legilor şi reprezentărilor sale culturale? În ce măsură subiectul îngăduie sau obligă la distingerea unei istorii a timpului obiectiv, civilizaţional, de o durată personală, imaginativă, a istoriei personale, prin care modernitatea se enunţă ca „o creaţie prin ruptură şi criză”? Deschide subiectul o veritabilă „eră a individului” anunţată ca o simultană derivare individualistă a subiectului şi a umanismului? Este individul o figură a subiectului care impune o nouă etapă a umanismului modern? Poate fi înţeles subiectul ca marcă a alterităţii şi finitudinii, prin renunţarea acestuia la o structură monadologică, cu care tradiţia raţionalistă modernă ne-a acomodat, în favoarea unei structuri care preferă critica imanenţei, autonomia şi responsabilitatea ca prilejuire a Celuilalt, în sensul lui Levinas?

Calls for PapersCall for papers: Pornind de la acest context, stimulând cercetarea interdisciplinară şi dialogul academic dintre studenţi, masteranzi şi tineri cercetători, Facultatea de Filosofie, din cadrul Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul CCIIF-Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofiei, organizează Conferinţa Naţională Filosofie şi (Post)modernitate: Subiect. Individ. Persoană, aflată la cea de-a patra ediţie. Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele, vor consta în prezentări de maximum 20 de minute ale unor lucrări individuale originale, urmate de discuţii. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţa naţională vor fi selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători. Cele mai bune comunicări, traduse de autori în limba engleză, vor fi publicate în Analele Universităţii Bucureşti. Seria filosofie (The Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series), publicaţie editată de Facultatea de Filosofie.
calendar-blueDeadline pentru înscrieri: În vederea validării aplicațiilor, participanții sunt invitați să trimită un rezumat extins de 800-1000 de cuvinte al lucrării (inclusiv bibliografie) însoțit de un scurt CV pe adresa de email: cciif.fil.unibuc@gmail.com Deadline-ul pentru trimiterea abstractelor şi a CV-urilor este 13 mai 2016. Comunicarea rezultatelor selecţiei și afișarea programului vor avea loc în data de 16 mai 2016. Pe durata conferinței, participanților din provincie li se poate asigura cazare contra cost la Căminele Universităţii din Bucureşti. Solicitarea unui loc de cazare va fi consemnată de către participanți în cadrul procesului de înscriere.

Comitetul de organizare:

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Lect. dr. Sorin Costreie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Viorel Cernica, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Constantin Stoenescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Drd. Oana Şerban, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

Date de contact:
Conferinţa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, în data de 30 mai 2016. Pentru informații suplimentare: cciif.fil.unibuc@gmail.com