PROGRAMARE LICENŢĂPROGRAMARE DISERTAȚIE

SESIUNEA : IANUARIE-FEBRUARIE 2016

ÎNSCRIERI: 20 ianuarie – 4 februarie 2016

SUSŢINERE LICENŢĂ: 8 februarie 2016, ora 12:00

ACTE ÎNSCRIERE LICENŢĂ SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2016

DOSARUL VA CUPRINDE:
1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la următoarea adresă : – tezelicenta@ub-filosofie.ro)
2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
3. Copie carte identitate
4. Certificat de competenţă lingvistică în original şi copie
5. Fişă de lichidare: bibliotecă ,social şi contabilitate
6. Certificat de naştere, în copie legalizată
7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată
8. 2 (două) fotografii
9. Dosar plic
10. Lucrarea de licenţă în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră)
11. Rezumat

SESIUNEA: IANUARIE-FEBRUARIE 2016

ÎNSCRIERI: 20 ianuarie – 4 februarie 2016

SUSŢINERE DISERTAȚIE: 8 februarie 2016, ora 12:00

ACTE ÎNSCRIERE DISERTAŢIE SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2016

DOSARUL VA CUPRINDE:
1. Cerere tip de înscriere ( pe cererea de înscriere se declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la una din adresele de mai jos, în funcție de masteratul absolvit)
2. Declaraţia tip pe propria răspundere cu aprobarea profesorului coordonator
3. Copie carte identitate
4. Lucrarea trebuie trimisă la următoarea adresă :
– disertatiistudiieur@ub-filosofie.ro
– disertatiidezvoltare@ub-filosofie.ro
– disertatiieticaap@ub-filosofie.ro
– disertatiianalitica@ub-filosofie.ro
– disertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro
5. Fişă de lichidare: bibliotecă, social şi contabilitate
6. Certificat de naştere, în copie legalizată
7. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată
8. Diplomă licenţă, în copie legalizată
9. 2 (două) fotografii
10. Dosar plic
11. Lucrarea de disertaţie în format electronic şi pe suport de hârtie
12. Rezumat