UNIVERSITATEA DIN NUCUREȘTI
FACULTATEA DE FILOSOFIE
CENTRUL DE CERCETARE A ISTORIEI IDEILOR FILOSOFICE

cciif

Call for papers – CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ESTETICĂ ŞI FILOSOFIA ARTEI „ION IANOȘI”

pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători

CATEGORIA NOULUI
IMPACTUL ASUPRA ARTEI ȘI GÂNDIRII ESTETICE ÎN SECOLUL XX

București 13-14 mai 2016

Arta avangardelor a adus cu sine o gândire nouă care s-a instaurat prin contestarea și deconstrucția unui sistem preexistent de gândire artistică și estetică. Se împlinesc 100 de ani de la înființarea mișcării Dada în care Tristan Tzara a jucat un rol semnificativ. Vă invităm să participați la Conferința anuală de estetică şi filosofia artei „Ion Ianoși” care își propune să răspundă la mai multe întrebări precum:

 • Este contestarea avangardistă un simplu nihilism?
 • De ce era necesară contestarea artei anterioare?
 • În ce măsură situația socială, politică și economică de la începutul secolului XX este implicată în procesul de contestare și în cel de creație?
 • Există influențe culturale non-europene care își pun amprenta pe noile forme de creație artistică? Au ele o motivație artistică?
 • În ce măsură filosofia și gândirea estetică rezonează cu schimbările radicale din artă la începutul secolului și ulterior?
 • Ce presupune „noul” în artele secolului XX?
 • Se mai poate vorbi de continuități între arta anterioară și cea nouă? În ce ar consta ele? Dar în estetică?
 • În ce măsură arta postbelică perpetuează „moștenirile recente” sau explorează noi posibilități de expresie?
 • Care ar fi categoriile estetice dominante pentru arta contemporană?
 • Care e specificul noilor arte și în ce măsură contestă ele pachetul de concepte tradiționale ale esteticii?
 • Este capabilă filosofia contemporană să ne ajute să înțelegem diversele explorări artistice actuale? Cum?
 • Există posibilitatea unor „actualizări” ale gândirii artistice și filosofice anterioare astfel încât interpretarea operei contemporane să fie pertinentă?
 • În ce măsură instituționalizarea artei aduce cu sine modificări valorice la nivelul receptării artei contemporane?
 • Estetica însăși suferă modificări majore atât la nivelul conceptual cât și la nivelul domeniilor pe care le include. În aceste condiții putem vorbi de o criză a esteticii și a artei în secolul XX?
 • În ce măsura dimensiunea eticului este reproblematizată în arta contemporană?
 • Procesul contemporan al globalizării generează și fenomenul globalizării artei și al esteticii. Ce răspuns dau diverse culturi ale lumii la această provocare?

 

Deadline:

Aplicaţiile potenţialilor participanţi pot fi trimise pe adresa de email estetica.filosofia.artei2016@gmail.com până pe data de 5 martie 2016. Acestea constau în transmiterea unui abstract de 400 de cuvinte, însoţit de titlu, o bibliografie orientativă şi informaţii privind afilierea academică a autorului, precum şi lista de lucrări a acestuia.

Confirmarea participării la conferință: 20 martie

Textul integral al prezentării: 20 aprilie

Conferința va include, la fel ca in anii trecuți, pauze cu caracter artistic la care vor participa colegi de la facultățile de arte. Lucrările cele mai valoroase vor fi selectate și publicate în IJAPHC – The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture.