CONFERINŢA
Ontologie şi metafizică în filosofia românească
27 noiembrie 2015
Amfiteatrul Mircea Florian
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Filosofie
Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice

9.30 – 9.45

Cuvânt de deschidere: Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU, decanul Facultăţii de Filosofie

9.45 – 10.15

Conferinţă: Prof. univ. dr. Marin DIACONU – Despre Lucian Blaga, cum ire et studio

10.15 – 10.30

Pauză de cafea

 

Panel I. Ontologie şi metafizică la Lucian Blaga

Moderator: Alexandru LUPUŞOR

10.30 – 11.50

George TARARA – Despre construcţia metafizicii la Lucian Blaga

Cornel MORARU – Misterul blagian în raport cu Marele Anonim. Perspectivă meontologică

Ioan DRĂGOI – Evenimentul creaţiei

Viorel CERNICA – Predicarea negativă şi categoria limitaţiei la Noica şi Blaga

11.50 – 12.05

Pauză de cafea

Panel II. Metafizica în istoria filosofiei româneşti

Moderator: Viorel CERNICA

 12.05 – 13.45

Marin BALAN –  O perspectivă neo-aristotelică în metafizica românească (Mircea Florian)

Dragoş VĂDANA – Filosofia datului recesiv şi gândirea metafizică tradiţională

Oana ŞERBAN – „Concepte deschise” în metafizica lui Constantin Noica. Meditațiile cartesiene ca schiță a „cum e cu putință ceva nou”

Alexandru LUPUŞOR – Elaborări ale conceptului de experiență în gândirea metafizică românească

 13.45 – 15.00

Pauză de masă

15.00 – 16.00

Conferinţă: Acad. Gheorghe Vlăduţescu – Metafizica şi ontologia în istoria filosofiei

Conferinţă: Acad. Alexandru BOBOC – Metafizica şi ontologia în filosofia românească

Panel III. Ontologia în istoria filosofiei româneşti

Moderator: George TARARA

16.00 – 17.40

Constantin STOENESCU – Devenirea ca procesualitate la Constantin Noica. Cum este posibilă irevesibilitatea în modelul logic al determinaţiilor

Gorun MANOLESCU – Mihai Drăgănescu şi Ontologia sa vs. Conştiinţa (pură) transcendental-husserliană

Remus BREAZU – Reconstrucție și ontologie în filozofia lui Constantin Noica

Constantin ASLAM – L. Blaga. Întemeieri ontologice și metafizice în filosofia artei și estetică

17.40 – 18.10

Discuţii